Informacje podstawowe

Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie

Purda 12A

11-030 Purda

NIP 7393879612

tel. 89 512 46 63

Nr konta – Bank Spółdzielczy w Szczytnie 49 8838 0005 2016 0800 7781 0001

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Jolanta Weihs

j.weihs@gokpurda.pl

Marzena Moszczyńska

m.moszczynska@gokpurda.pl